Toptan Satış İade İrsaliyesi (KDV Hariç)

Bir firma ya da müşterinize sattığınız ürünlerin, hepsinin veya bir kısmının firmanıza iade edilmesi durumunda iade faturası kesilir. İadesi yapılacak olan ürünlerin sevki için ise Toptan Satış İade İrsaliyesi düzenlenmelidir. Hesapcini ön muhasebe programı aracılığı ile firmanıza yapılan iadelere ait fatura ve irsaliye bilgilerini kolay bir şekilde sisteminize kaydedebilirsiniz. Bunun için ilk olarak güncel durumun sayfanızın sol kısmında bulunan “Stok” menüsüne tıklayın.

stok

Bu menüye tıkladığınızda karşınıza çıkan açılır menüden “Satış İrsaliyeleri” sekmesine tıklayın. Karşınıza aşağıdaki gibi bir sayfa açılacaktır.

irsaliye listesi

Bu sayfada, geçmiş dönemde oluşturmuş olduğunuz satış irsaliyelerinin listesi yer almaktadır. İrsaliye satırlarının sol kısmında bulunan “F” harfi, o irsaliyenin faturalandırıldığını belirtir. Herhangi bir harf olmaması, o irsaliyenin henüz faturalandırılmadığını gösterir. Faturalanan irsaliyeleri bu sayfada silemezsiniz.

Kanunlara göre, irsaliyenin hazırlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde faturalandırılması gerekir.

Oluşturulan bir irsaliyeyi faturalamak istediğinizde, ilgili irsaliye satırının yanında bulunan üç noktaya tıklayın.

üç nokta

Açılır menüden “Faturala” sekmesine tıklayarak irsaliyenizi faturalandırabilirsiniz. Hesapcini ön muhasebe programı içerisinde hazırlanan satış ya da alış faturalarına ait irsaliyeler otomatik olarak hazırlansa da, oluşturulan irsaliyeler için faturalandırma işlemini sizin yapmanız gerekir.

Yeni bir irsaliye oluşturmak istediğinizde, sayfanın sağ üst köşesinde yer alan “Diğer” butonuna tıklayın. Karşınıza aşağıdaki gibi bir açılır menü gelecektir.

diğer sekmesi

Toptan satış iade irsaliyesi oluşturmak istediğinizde, açılır menüden ilgili sekmeye tıklayın. Karşınıza aşağıdaki gibi bir pencere gelecektir.

İrsaliye oluşturma ekranı, 3 ana bölümden oluşur. İlk bölüm olan fiş başlığı, sevk edilen ürünlerin hepsini kapsayan ana bilgilerin yer aldığı bölümdür.

perakende satış iade irsaliyesi

Fiş başlığında yer alan terimlerin anlamları ve kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir.

Cari Kodu/Unvanı: İade işlemini yapacak olan cariye ait kod ve unvan bilgilerinin girildiği alandır.

Proje: Satışı yapılan ürünlerin, hangi proje kapsamında sevk edildiğinin belirtildiği alandır. Proje kutucuğunun yanındaki büyüteç simgesine tıklayarak, sistemde kayıtlı olan projeleri görüntüleyebilir ve ilgili olan projeyi seçerek işleminize devam edebilirsiniz.

Para Birimi: Yapılacak olan iade işlemlerine ait ödemelerde, hangi döviz kurunun kullanılacağının belirlendiği alandır.

Kategori: Hazırlanan irsaliyelere ait detaylı rapor alınabilmesini ve kendi içerisinde gruplandırılmasını sağlayan kodudur. Örneğin; Toptan Satış İade İrsaliyesi gibi.

Ambar: İadesi yapılacak olan ürünlerin, hangi ambarda işlem gördüğünü belirten alandır.

İrsaliye No: Hazırlanan iade irsaliyesinin sistem içerisinde takip edilmesini sağlayan koddur. Sayı ya da harf ile numaralandırma yapılabilir. İrsaliyeler, numaralarına göre sıralanır. Bu alanın doldurulması zorunludur.

Belge No: Yapılan işleme ait olan belgenin numarasıdır.

Sevk Zamanı: İadesi yapılacak ürünlerin sevk edileceği tarih ve saattir.

İrsaliye ekranında yer alan fiş satırı üzerindeki terimlerin anlamları ve kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir. Bu alana çok sayıda satır ekleyebilirsiniz.

fiş satırı

Ürün Adı: İade edilecek olan ürünlerin isimlerinin belirtildiği alandır.

Miktar: Satın alınan ürünlerden, kaç biriminin iade edileceğinin belirtildiği alandır.

Birim: İadesi yapılacak ürünlerin, hangi birim(Adet, KG, Gram, Paket ya da Koli gibi)  üzerinden işlem göreceğinin belirtildiği alandır.

Birim Fiyat: İade edilecek bir birim ürünün, KDV hariç satış fiyatıdır.

Döviz Fiyat: Ürünün birim fiyatının, belirlenen döviz türüne karşılık gelen fiyatıdır.

İndirim %: Fiş satırında çok sayıda ürün bulunabilir ve bu ürünlerin her birine farklı indirimler uygulanabilir. Ürünlere özel uygulanan satır indirimleri, bu alanda yapılır.  Satın alırken uygulanan indirimler, iade faturalarında da yer alır.

KDV: Ürün iadesinde uygulanan KDV oranıdır.

Net Tutar: İade edilecek ürün tutarından, uygulanan indirim tutarının çıkarılması ile elde edilen KDV hariç satır fiyatıdır.

fiş satırı
Fiş satırını sağa doğru kaydırınız

Tutar: Ürünün, miktar ve birim fiyatı üzerinden hesaplanan satır tutarıdır.

Döviz Tutar: Hesaplanan iade tutarının, belirlenen döviz türüne karşılık gelen fiyatıdır.

Ç. Ambar: Ürün çıkışının yapıldığı ambarın belirtildiği alandır.

Kategori Kodu: Satırda yer alan bilgilerin gruplandırılmasını sağlayan koddur.

Satır Açıklaması: Ürün/ürünlerin iade edilmesi nedenlerinin belirtildiği alandır.

Proje Kodu: Bir projenin farklı alt kategorileri bulunabilir. Fatura geneli tek bir projeye ait olsa da, satırda yer alan ürünler, ana projeye bağlı alt kategorilere ait olabilir. Satır proje kodu, ilgili ürünün ilişkili olduğu projeyi belirtir.

Teslimat Kodu: İrsaliyenin teslim edildiğini belirten teslimat kodudur.

Satış iade irsaliyesinin üçüncü bölümü olan fiş toplam bilgisi alanı, fişin en alt kısmını oluşturur. Bu bölümde yer alan terimlerin anlamları ve kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir:

fiş toplamı

Not: İadesi yapılacak olan ürünler ile ilgili kapsamlı açıklamaların yapılabileceği alandır.

Brüt Toplam:  İadesi yapılan ürünlerin satış fiyatlarına, indirim ve KDV oranı gibi işlemlerin uygulanmadan hesaplandığı ödeme tutarıdır.

Toplam İndirim: İrsaliyede yer alan ürünlere uygulanan toplam indirim miktarıdır.

Ara Toplam: Brüt toplam tutarından, uygulanan indirim miktarının çıkarılması ile elde edilen tutardır.

KDV Toplam: Fiş satırında belirtilen KDV yüzdesinin, ara toplama uygulanması ile elde edilen tutardır.

Net Toplam: İndirim ve KDV oranı gibi işlemler sonrasında hesaplanan toplam iade tutardır.

Toptan Satış İade İrsaliyesi ekranında yer alan bütün bilgileri doldurduktan sonra “Kaydet” butonuna tıklayarak irsaliyenizi kaydedebilirsiniz.

Hesapcini mobil uygulama ile hesabınızı her yerden yönetin. Hesapcini online ön muhasebe programı artık cebinizde. Hesapcini Google Play veya App Store’da.