Perakende Satış İade İrsaliyesi (KDV Dâhil)

Yaptığınız bir perakende satış sonrasında, sattığınız ürünlerin hepsinin ya da bir kısmının müşteriniz tarafından iade edilmesi durumunda perakende satış iade faturasının düzenlenmesi gerekmektedir. Satış faturasının yanı sıra, iade edilecek ürünlerin taşınması ve teslim edilmesini belgeleyen perakende satış iade irsaliyesi de mutlaka düzenlenmelidir. Hesapcini ön muhasebe programı ile sisteminize yeni bir irsaliye girişi yapmak istediğinizde, ilk olarak güncel durum sayfanızın sol kısmında bulunan “Stok” menüsüne tıklayın.

stok

Stok menüsüne tıkladığınızda karşınıza çıkan açılır menüden “Satış İrsaliyeleri” sekmesine tıklayın.

irsaliye listesi

Bu sayfada, geçmiş dönemde oluşturmuş olduğunuz satış irsaliyelerinin listesi yer almaktadır. İrsaliye satırında bulunan “F” harfi, o irsaliyenin faturalandırıldığını belirtir. Satırda herhangi bir harf olmaması, o irsaliyenin henüz faturalandırılmadığını gösterir. Faturaladığınız irsaliyeyi bu ekrandan silmeniz mümkün değildir.

Kanunlara göre, irsaliyenin hazırlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde faturalandırılması gerekir.

Oluşturulan bir irsaliyeyi faturalamak istediğinizde, ilgili irsaliye satırının yanında bulunan üç noktaya tıklayın.

üç nokta

Açılır menüden “Faturala” sekmesine tıklayarak irsaliyenizi faturalandırabilirsiniz. Hesapcini ön muhasebe programı içerisinde hazırlanan satış ya da alış faturalarına ait irsaliyeler otomatik olarak hazırlansa da, oluşturulan irsaliyeler için faturalandırma işlemini sizin yapmanız gerekir.

Yeni bir satış irsaliyesi oluşturmak istediğinizde, sayfanın sağ üst köşesinde yer alan “Diğer” butonuna tıklayın.

diğer sekmesi

Açılan menüden “Perakende Satış İade İrsaliyesi (KDV Dâhil)” sekmesine tıklayın.

Perakende Satış İrsaliyesi ekranı, 3 ana bölümden oluşur. İlk bölüm olan fiş başlığı, sevk edilen ürünlerin genelini kapsayan ana bilgilerin yer aldığı bölümdür.

perakende satış iade irsaliyesi

Fiş başlığında yer alan terimlerin anlamları ve kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir.

Cari Kodu/Unvanı: İade işlemini yapacak olan cariye ait kod ve unvan bilgilerinin girildiği alandır. Cari kodu/unvanı metin kutusuna kendiniz de bilgi girişi yapabileceğiniz gibi, büyüteç simgesine tıklayarak açılan cari listesinden de seçiminizi yapabilirsiniz.

Ödeme Tipi: Yapılacak olan ödemede, hangi döviz kurunun kullanılacağının belirlendiği alandır.

Kategori: Hazırlanan irsaliyelere ait detaylı rapor alınabilmesini ve kendi içerisinde gruplandırılmasını sağlayan kodudur. Örneğin; Perakende Satış İade İrsaliyesi gibi.

Proje: İşlem gören ürünlerin, hangi proje kapsamında sevk edildiğinin belirtildiği alandır. Proje kutucuğunun yanındaki büyüteç simgesine tıklayarak, sistemde kayıtlı olan projeleri görüntüleyebilir ve ilgili olan projeyi seçerek işleminize devam edebilirsiniz.

Ambar: Sevk edilecek ürünlerin, hangi ambarda işlem göreceğinin belirtildiği alandır.

İrsaliye No: Hazırlanan iade irsaliyesinin sistem içerisinde takip edilmesini sağlayan koddur. Sayı ya da harf ile numaralandırma yapılabilir. İrsaliyeler, numaralarına göre sıralanır. Bu alanın doldurulması zorunludur.

Belge No: Yapılan işleme ait olan belgenin numarasıdır.

Sevk Zamanı: Ürünlerin sevk edileceği tarih ve saattir.

Perakende Satış İade İrsaliyesi ekranında yer alan fiş satırı üzerindeki terimlerin anlamları ve kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir. Bu alana çok sayıda satır ekleyebilirsiniz.

fiş satırı

Ürün Adı: İade edilecek olan ürünlerin isimlerinin yazıldığı alandır.

Miktar: Satın alınan ürünlerden kaç biriminin iade edileceğinin belirtildiği alandır.

Birim: İadesi yapılacak ürünlerin, hangi birim(Adet, KG, Gram, Paket ya da Koli gibi)  üzerinden işlem göreceğinin belirtildiği alandır.

Birim Fiyat: Bir birim ürünün KDV dâhil satış fiyatıdır.

Döviz Fiyat: Ürünün birim fiyatının, belirlenen döviz türüne karşılık gelen fiyatıdır.

İndirim %: Perakende satış irsaliyesi üzerinde yer alan indirim yüzdesinin, iade irsaliyesinde de aynı miktarda olması gerekir. Fiş satırında birden çok ürün girişi yapılabilir. Fakat bu ürünlerden bir ya da birkaç tanesine yapılan özel indirimlerde bu alan kullanılır.

KDV: Yapılan iade işleminde uygulanacak olan KDV oranıdır.

Net Tutar: İade edilecek ürün tutarından, uygulanan indirim tutarının çıkarılması ile elde edilen KDV hariç satır fiyatıdır.

fiş satırı
Fiş satırını sağa doğru kaydırınız

Tutar: İadesi yapılacak ürünün, miktar ve birim fiyatı üzerinden sistem tarafından hesaplandığı satır tutarıdır.

Döviz Tutar: Hesaplanan tutarın, belirlenen döviz türüne karşılık gelen fiyatıdır.

Ç. Ambar: Ürün çıkışının yapıldığı ambarın belirtildiği alandır.

Kategori Kodu: Satırda yer alan bilgilerin gruplandırılmasını sağlayan koddur.

Satır Açıklaması: İşlem gören ürünün iade edilmesi ile ilgili satırda yapılmak istenilen açıklamanın yazılabileceği alandır.

Proje Kodu: Bir projenin farklı alt kategorileri bulunabilir. Fatura geneli tek bir projeye ait olsa da, satırda yer alan ürünler, ana projeye bağlı alt kategorilere ait olabilir. Satır proje kodu, ilgili ürünün ilişkili olduğu projeyi belirtir.

Teslimat Kodu: İrsaliyenin teslim edildiğini belirten teslimat kodudur.

Fiş toplam bilgisi alanı, Perakende Satış İade İrsaliyesi ekranının en alt kısmını oluşturur. Bu bölümde yer alan terimlerin anlamları ve kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir:

fiş toplamı

Not: İşlem gören ürün/ürünler hakkında yapılmak istenilen bütün açıklamaların yapılabileceği alandır.

Brüt Toplam: İşlem gören ürünlerin satış fiyatlarına, indirim ve KDV oranı gibi işlemlerin uygulanmadan hesaplandığı ödeme tutarıdır.

Toplam İndirim: İade irsaliyesinde yer alan ürünlere uygulanan toplam indirim miktarıdır.

Ara Toplam: Brüt toplam tutarından, uygulanan indirim miktarının çıkarılması ile elde edilen tutardır.

KDV Toplam: Uygulanan KDV oranlarına karşılık gelen miktardır.

Net Toplam: İşlem gören ürünlere uygulanan indirim ve KDV oranı gibi işlemler sonrasında hesaplanan toplam tutardır.

Perakende Satış İade İrsaliyesi ekranında yer alan bütün bilgileri doldurduktan sonra “Kaydet” butonuna tıklayarak irsaliyenizi kaydedebilirsiniz.

Hesapcini mobil uygulama ile hesabınızı her yerden yönetin. Hesapcini online ön muhasebe programı artık cebinizde. Hesapcini Google Play veya App Store’da.