Alış İade İrsaliyesi

Satın aldığınız bir ürünün, herhangi bir sebepten dolayı geri iade etmeniz durumunda, hem iade faturasının hem de iade irsaliyesinin yeniden düzenlenmesi gerekir. Hesapcini ücretsiz ön muhasebe programı, iade ettiğiniz ürünler için kolay ve hızlı bir şekilde alış iade irsaliyesi hazırlamanızı sağlar. Hesapcini hesabınıza yeni bir irsaliye kaydetmek isterseniz, güncel durum sayfanızın sol tarafında bulunan “Stok” menüsüne tıklayın.

stok

Bu menüye tıkladığınızda karşınıza çıkan açılır menüden “Alış İrsaliyesi” sekmesine tıklayın. Karşınıza aşağıdaki gibi bir sayfa açılacaktır.

alis_irsaliyesi

Bu sayfada, geçmiş dönemde oluşturmuş olduğunuz alış irsaliyelerinin listesi yer almaktadır. İrsaliye satırlarının sol kısmında bulunan “F” harfi, o irsaliyenin faturalandırıldığını belirtir. Herhangi bir harf olmaması, o irsaliyenin henüz faturalandırılmadığını gösterir. Faturalanan irsaliyeleri bu sayfada silemezsiniz.

Kanunlara göre, irsaliyenin hazırlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde faturalandırılması gerekir.

Oluşturulan bir irsaliyeyi faturalamak istediğinizde, ilgili irsaliye satırının yanında bulunan üç noktaya tıklayın.

uc_nokta

Açılır menüden “Faturala” sekmesine tıklayarak irsaliyenizi faturalandırabilirsiniz. Hesapcini ön muhasebe programı içerisinde hazırlanan satış ya da alış faturalarına ait irsaliyeler otomatik olarak hazırlansa da, oluşturulan irsaliyeler için faturalandırma işlemini sizin yapmanız gerekir.

Yeni bir alış iade irsaliyesi oluşturmak istediğinizde, sayfanın sağ üst köşesinde yer alan “Diğer” butonuna tıklayın. Karşınıza aşağıdaki gibi bir açılır menü gelecektir.

Bu açılır menüden, “Alış İade İrsaliyesi” seçeneğine tıklayın.

Alış İade İrsaliyesi ekranı, 3 ana bölümden oluşur. İlk bölüm olan fiş başlığı, sevk edilen ürünlerin genelini kapsayan ana bilgilerin yer aldığı bölümdür.

alış iade irsaliyesi
Fiş Başlığı

Fiş başlığında yer alan terimlerin anlamları ve kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir.

Cari Kodu/Unvanı: İadesi yapılacak olan malların hangi cariden alındığını gösterir.

Para Birimi: Yapılacak olan ödemede, hangi döviz kurunun kullanılacağının belirlendiği alandır.

Proje: Satın alınan ve iadesi yapılacak olan ürünlerin, hangi proje kapsamında alındığının belirtildiği alandır. Proje kutucuğunun yanındaki büyüteç simgesine tıklayarak, sistemde kayıtlı olan projeleri görüntüleyebilir ve ilgili olan projeyi seçerek işleminize devam edebilirsiniz.

Kategori: Hazırlanan irsaliyelere ait detaylı rapor alınabilmesini ve kendi içerisinde gruplandırılmasını sağlayan kodudur.

Ambar: İadesi yapılacak olan ürünlerin, hangi ambarda işlem göreceğinin belirtildiği alandır.

İrsaliye No: Hazırlanan irsaliyenin sistem içerisinde takip edilmesini sağlayan koddur. Sayı ya da harf ile numaralandırma yapılabilir. İrsaliyeler, numaralarına göre sıralanır. Bu alanın doldurulması zorunludur.

Belge No: Yapılan işleme ait olan belgenin numarasıdır.

Sevk Zamanı: Ürünlerin iade sevkinin yapılacağı tarih ve saattir.

Alış İade İrsaliyesi ekranında yer alan fiş satırı üzerindeki terimlerin anlamları ve kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir. Bu alana çok sayıda satır ekleyebilirsiniz.

fiş satırı
Fiş Satırı

Ürün Adı: İadesi yapılacak ürünlerin isimlerinin yazıldığı alandır.

Miktar: İade edilecek ürünlerden, kaç biriminin iade edileceğinin belirtildiği alandır.

Birim: İade edilecek ürünlerin, hangi birim(Adet, KG, Gram, Paket ya da Koli gibi)  üzerinden işlem göreceğinin belirtildiği alandır.

Birim Fiyat: Bir birim ürünün, KDV hariç alış fiyatıdır.

İndirim %: Fiş satırında çok sayıda ürün bulunabilir ve bu ürünlerin her birine farklı indirimler uygulanabilir. Ürünlere özel uygulanan satır indirimleri, bu alanda yapılır.  Alış irsaliyesinde uygulanan indirim yüzdesi ile alış iade irsaliyesinde uygulanan indirim yüzdesi aynı olmalıdır.

KDV D/H: İade işlemde, KDV miktarının dâhil olup olmadığının belirtildiği alandır. Alış irsaliyesinde hangi seçenek geçerli ise, iade irsaliyesinde de aynı seçenek kullanılmalıdır.

KDV: Ürün/ürünlere uygulanan KDV oranıdır.

Net Tutar: Ürün tutarından, uygulanan indirim tutarının çıkarılması ile elde edilen KDV hariç satır fiyatıdır.

Tutar: Ürünün, miktar ve birim fiyatı üzerinden hesaplandığı satır tutarıdır.

Satır Açıklaması: Ürünün satır bilgileri ile ilgili yapılmak istenilen açıklamaların yazılacağı alandır.

Alış İade İrsaliyesi ekranında üçüncü bölümü olan fiş toplam bilgisi alanı, fişin en alt kısmını oluşturur. Bu bölümde yer alan terimlerin anlamları ve kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir:

irsaliye fiş toplamı

Not: Ürünün hangi sebep/sebepler dolayısıyla iade edildiği ve bu gibi ayrıntılı açıklamaların yazılabileceği alandır.

Brüt Toplam: İşlem gören ürünlerin alış fiyatlarına, indirim ve KDV oranı gibi işlemlerin uygulanmadan hesaplandığı ödeme tutarıdır.

Toplam İndirim: İrsaliyede yer alan ürünlere uygulanan toplam indirim miktarıdır.

Ara Toplam: Brüt toplam tutarından, uygulanan indirim miktarının çıkarılması ile elde edilen tutardır.

KDV Toplam: Fiş satırında belirtilen KDV yüzdesinin, ara toplama uygulanması ile elde edilen tutardır.

Net Toplam: İşlem gören ürünlere uygulanan indirim ve KDV oranı gibi işlemler sonrasında hesaplanan toplam iade tutardır.

Alış İade İrsaliyesi ekranında yer alan bütün bilgileri doldurduktan sonra “Kaydet” butonuna tıklayarak irsaliyenizi kaydedebilirsiniz.

Hesapcini mobil uygulama ile hesabınızı her yerden yönetin. Hesapcini online ön muhasebe programı artık cebinizde. Hesapcini Google Play veya App Store’da.