Alış İrsaliyesi

Alış faturası, firmanızın herhangi bir tedarikçinizden malzeme ya da hizmet alması durumunda kesilen fatura tipidir. Satın aldığınız bir ürünün, tedarikçiniz tarafından firmanıza sevk edilmesi için firmanız adına bir irsaliye düzenlenmesi gerekir. Hesapcini kolay ön muhasebe programı, satın aldığınız ürün ya da ürünlere ait alış irsaliyesini hızlı ve kolay bir şekilde oluşturabilmenize olanak tanıyor. Hesapcini hesabınıza yeni bir alış irsaliyesi kaydetmek isterseniz, güncel durum sayfanızın sol tarafında bulunan “Stok” menüsüne tıklayın.

stok

Bu menüye tıkladığınızda karşınıza çıkan açılır menüden “Alış İrsaliyeleri” sekmesine tıklayın. Karşınıza aşağıdaki gibi bir sayfa açılacaktır.

irsaliyeler

Bu sayfada, geçmiş dönemde oluşturmuş olduğunuz alış irsaliyelerinin listesi yer almaktadır. İrsaliye satırlarının sol kısmında bulunan “F” harfi, o irsaliyenin faturalandırıldığını belirtir. Herhangi bir harf olmaması, o irsaliyenin henüz faturalandırılmadığını gösterir. Faturalanan irsaliyeleri bu sayfada silemezsiniz.

Kanunlara göre, irsaliyenin hazırlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde faturalandırılması gerekir.

Oluşturulan bir irsaliyeyi faturalamak istediğinizde, ilgili irsaliye satırının yanında bulunan üç noktaya tıklayın.

üç nokta

Açılır menüden “Faturala” sekmesine tıklayarak irsaliyenizi faturalandırabilirsiniz. Hesapcini ön muhasebe programı içerisinde hazırlanan satış ya da alış faturalarına ait irsaliyeler otomatik olarak hazırlansa da, oluşturulan irsaliyeler için faturalandırma işlemini sizin yapmanız gerekir.

Bu menüde yer alan alış irsaliyesi; firmanız adına satın alınan malların, tedarikçiniz tarafından sevk edildiğini gösteren belgedir. 

Yeni bir alış irsaliyesi oluşturmak istediğinizde, “Alış İrsaliyesi” butonuna tıklayın. Karşınıza aşağıdaki gibi bir açılır menü gelecektir.

İrsaliye oluşturma ekranı, 3 ana bölümden oluşur. İlk bölüm olan fiş başlığı, sevk edilen ürünlerin genelini kapsayan ana bilgilerin yer aldığı bölümdür.

ALIŞ İRSALİYESİ
Fiş Başlığı

Fiş başlığında yer alan terimlerin anlamları ve kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir.

Cari Kodu/Unvanı: Satın alınan malları sevk edecek olan carinin seçilmesinde kullanılır.

Para Birimi: Yapılacak olan ödemede, hangi döviz kurunun kullanılacağının belirlendiği alandır.

Proje: Satın alınan ürünlerin, hangi proje kapsamında alındığının belirtildiği alandır. Proje kutucuğunun yanındaki büyüteç simgesine tıklayarak, sistemde kayıtlı olan projeleri görüntüleyebilir ve ilgili olan projeyi seçerek işleminize devam edebilirsiniz.

Kategori: Hazırlanan irsaliyelere ait detaylı rapor alınabilmesini ve kendi içerisinde gruplandırılmasını sağlayan kodudur.

Ambar: Alınan ürünlerin, hangi ambarda işlem göreceğinin belirtildiği alandır.

İrsaliye No: Hazırlanan irsaliyenin sistem içerisinde takip edilmesini sağlayan koddur. Sayı ya da harf ile numaralandırma yapılabilir. İrsaliyeler, numaralarına göre sıralanır. Bu alanın doldurulması zorunludur.

Belge No: Yapılan işleme ait olan belgenin numarasıdır.

Sevk Zamanı: Ürünlerin tedarikçi tarafından sevk edildiği tarih ve saattir.

Satın Alma İrsaliyesi ekranında yer alan fiş satırı üzerindeki terimlerin anlamları ve kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir. Bu alana çok sayıda satır ekleyebilirsiniz.

fiş satırı

Malzeme Adı: Satın alınan ürünlerin isimlerinin yazıldığı alandır.

Miktar: Tedarikçiden kaç birim ürün satın alındığının belirtildiği alandır.

Birim: Satın alınan ürünlerin, hangi birim(Adet, KG, Gram, Paket ya da Koli gibi)  üzerinden işlem göreceğinin belirtildiği alandır.

Birim Fiyat: Bir birim ürünün, KDV hariç alış fiyatıdır.

İndirim %: Fiş satırında çok sayıda ürün bulunabilir ve bu ürünlerin her birine farklı indirimler uygulanabilir. Ürünlere özel uygulanan satır indirimleri, bu alanda yapılır.

KDV D/H: Yapılacak olan işlemde, KDV miktarının dâhil olup olmadığının belirtildiği alandır.

KDV: Tedarikçi tarafından alınan ürün/ürünlere uygulanan KDV oranıdır.

Net Tutar: Ürünün, uygulanacak olan indirim oranın hesaplanması sonrasında ortaya çıkan KDV hariç satır fiyatıdır.

Tutar: Ürünün, miktar ve birim fiyatı üzerinden sistem tarafından hesaplandığı satır tutarıdır.

Satır Açıklaması: İşlem gören ürün ile ilgili satırda yapılmak istenilen açıklamanın yazılabileceği alandır.

Satın Alma İrsaliyesi ekranında üçüncü bölümü olan fiş toplam bilgisi alanı, fişin en alt kısmını oluşturur. Bu bölümde yer alan terimlerin anlamları ve kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir:

fiş toplamı

Not: İşlem gören ürün/ürünler hakkında yapılmak istenilen bütün açıklamaların yapılabileceği alandır.

Brüt Toplam: İşlem gören ürünlerin alış fiyatlarına, indirim ve KDV oranı gibi işlemlerin uygulanmadan hesaplandığı ödeme tutarıdır.

Toplam İndirim: İrsaliyede yer alan ürünlere uygulanan toplam indirim miktarıdır.

Ara Toplam: Brüt toplam tutarından, uygulanan indirim miktarının çıkarılması ile elde edilen tutardır.

KDV Toplam: Fiş satırında belirtilen KDV yüzdesinin, ara toplama uygulanması ile elde edilen tutardır.

Net Toplam: İşlem gören ürünlere uygulanan indirim ve KDV oranı gibi işlemler sonrasında hesaplanan toplam tutardır.

Satın Alma İrsaliyesi ekranında yer alan bütün bilgileri doldurduktan sonra “Kaydet” butonuna tıklayarak irsaliyenizi kaydedebilirsiniz.

Hesapcini mobil uygulama ile hesabınızı her yerden yönetin. Hesapcini online ön muhasebe programı artık cebinizde. Hesapcini Google Play veya App Store’da.