Satış İrsaliyeleri

Satış İrsaliyesi Oluşturma

Firmanıza tanımlı depo ya da ambarlarınızdan bir ürün çıkışı olması durumunda, bu ürünün depodan çıktığını resmi olarak belgelemeniz gerekir. Satış irsaliyeleri, ilgili ürünün müşteriye teslim edildiğini gösteren resmi belgelerdir. Hazırlanan her irsaliye, firmanızın stok durumunu etkiler. Hesapcini ön muhasebe programı sayesinde, işlem gören ürününüze ait sevk bilgilerini işleyip kaydedebilirsiniz. Böylelikle dilediğiniz her an güncel stok durumunuzu kontrol edebilirsiniz. Bunun için ilk olarak güncel durumun sayfanızın sol kısmında bulunan “Stok” menüsüne tıklayın.

stok

Bu menüye tıkladığınızda karşınıza çıkan açılır menüden “Satış İrsaliyeleri” sekmesine tıklayın. Karşınıza aşağıdaki gibi bir sayfa açılacaktır.

satış irsaliye listesi

Bu sayfada, geçmiş dönemde oluşturmuş olduğunuz satış irsaliyelerinin listesi yer almaktadır. İrsaliye satırlarının sol kısmında bulunan “F” harfi, o irsaliyenin faturalandırıldığını belirtir. Herhangi bir harf olmaması, o irsaliyenin henüz faturalandırılmadığını gösterir. Faturalanan irsaliyeleri bu sayfada silemezsiniz.

Kanunlara göre, irsaliyenin hazırlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde faturalandırılması gerekir.

Oluşturulan bir irsaliyeyi faturalamak istediğinizde, ilgili irsaliye satırının yanında bulunan üç noktaya tıklayın.

üç nokta

Açılır menüden “Faturala” sekmesine tıklayarak irsaliyenizi faturalandırabilirsiniz. Hesapcini ön muhasebe programı içerisinde hazırlanan satış ya da alış faturalarına ait irsaliyeler otomatik olarak hazırlansa da, oluşturulan irsaliyeler için faturalandırma işlemini sizin yapmanız gerekir.

Yeni bir satış irsaliyesi oluşturmak istediğinizde, “Satış İrsaliyesi Oluştur” butonuna tıklayın.

Satış İrsaliyeleri Ekranı

İrsaliye oluşturma ekranı, 3 ana bölümden oluşur. İlk bölüm olan fiş başlığı, sevk edilen ürünlerin hepsini kapsayan ana bilgilerin yer aldığı bölümdür.

satış irsaliyesi

Fiş başlığında yer alan terimlerin anlamları ve kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir.

Cari Kodu/Unvanı: Ürünlerin sevk edildiği cariye ait kod ve unvan bilgilerinin girildiği alandır. Cari kodu/unvanı metin kutusuna kendiniz de bilgi girişi yapabileceğiniz gibi, büyüteç simgesine tıklayarak açılan cari listesinden de seçiminizi yapabilirsiniz.

Proje: Satışı yapılan ürünlerin, hangi proje kapsamında sevk edildiğinin belirtildiği alandır. Proje kutucuğunun yanındaki büyüteç simgesine tıklayarak, sistemde kayıtlı olan projeleri görüntüleyebilir ve ilgili olan projeyi seçerek işleminize devam edebilirsiniz.

Para Birimi: Yapılacak olan tahsilatta, hangi döviz kurunun kullanılacağının belirlendiği alandır.

Kategori Kodu: Hazırlanan irsaliyelere ait detaylı rapor alınabilmesini ve irsaliyelerin kendi içerisinde gruplandırılmasını sağlayan kodudur. Örneğin; Toptan Satış İrsaliyesi gibi.

Ambar: Sevk edilecek ürünlerin, hangi ambarda işlem göreceğinin belirtildiği alandır.

İrsaliye No: Hazırlanan irsaliyenin sistem içerisinde takip edilmesini sağlayan koddur. Sayı ya da harf ile numaralandırma yapılabilir. İrsaliyeler, numaralarına göre sıralanır. Bu alanın doldurulması zorunludur.

Belge No: Yapılan işleme ait olan belgenin numarasıdır.

Sevk Zamanı: Ürünlerin sevk edileceği tarih ve saattir.

İrsaliye ekranında yer alan fiş satırı üzerindeki terimlerin anlamları ve kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir. Bu alana çok sayıda satır ekleyebilirsiniz.

fiş başlığı

Ürün Adı: Sevk edilecek olan ürünlerin isimlerinin belirtildiği alandır.

Miktar: İşlem görecek üründen, kaç birim çıkış yapılacağının belirtildiği alandır.

Birim: Sevk edilecek olan ürünlerin, hangi birim(Adet, KG, Gram, Paket ya da Koli gibi)  üzerinden işlem göreceğinin belirtildiği alandır.

Birim Fiyat: Bir birim ürünün, KDV hariç satış fiyatıdır.

Döviz Fiyat: Ürünün birim fiyatının, belirlenen döviz türüne karşılık gelen fiyatıdır.

İndirim %: Fiş satırında çok sayıda ürün bulunabilir ve bu ürünlerin her birine farklı indirimler uygulanabilir. Ürünlere özel uygulanan satır indirimleri, bu alanda yapılır.

KDV: Satış işleminde uygulanacak olan KDV oranıdır.

Net Tutar: Ürün tutarından, uygulanan indirim tutarının çıkarılması ile elde edilen KDV hariç satır fiyatıdır.

fiş başlığı 2
Fiş satırını sağa doğru kaydırınız

Tutar: Ürünün, miktar ve birim fiyatı üzerinden hesaplanan satır tutarıdır.

Döviz Tutar: Hesaplanan tutarın, belirlenen döviz türüne karşılık gelen fiyatıdır.

Ç. Ambar: Ürün çıkışının yapıldığı ambarın belirtildiği alandır.

Kategori Kodu: Satırda yer alan bilgilerin gruplandırılmasını sağlayan koddur.

Satır Açıklaması: İşlem gören ürün ile ilgili satırda yapılmak istenilen açıklamanın yazılabileceği alandır.

Proje Kodu: Bir projenin farklı alt kategorileri bulunabilir. Fatura geneli tek bir projeye ait olsa da, satırda yer alan ürünler, ana projeye bağlı alt kategorilere ait olabilir. Satır proje kodu, ilgili ürünün ilişkili olduğu projeyi belirtir.

Teslimat Kodu: İrsaliyenin teslim edildiğini belirten teslimat kodudur.

Satış irsaliyesinin üçüncü bölümü olan fiş toplam bilgisi alanı, fişin en alt kısmını oluşturur. Bu bölümde yer alan terimlerin anlamları ve kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir:

fiş toplamı

Not: İşlem gören ürün/ürünler hakkında yapılmak istenilen bütün açıklamaların yapılabileceği alandır.

Brüt Toplam: İşlem gören ürünlerin satış fiyatlarına, indirim ve KDV oranı gibi işlemlerin uygulanmadan hesaplandığı ödeme tutarıdır.

Toplam İndirim: İrsaliyede yer alan ürünlere uygulanan toplam indirim miktarıdır.

Ara Toplam: Brüt toplam tutarından, uygulanan indirim miktarının çıkarılması ile elde edilen tutardır.

KDV Toplam: Fiş satırında belirtilen KDV yüzdesinin, ara toplama uygulanması ile elde edilen tutardır.

Net Toplam: İşlem gören ürünlere uygulanan indirim ve KDV oranı gibi işlemler sonrasında hesaplanan toplam tutardır.

Satış irsaliyeleri ekranında yer alan bütün bilgileri doldurduktan sonra “Kaydet” butonuna tıklayarak irsaliyenizi kaydedebilirsiniz.

Hesapcini mobil uygulama ile hesabınızı her yerden yönetin. Hesapcini online ön muhasebe programı artık cebinizde. Hesapcini Google Play veya App Store’da.