e-Fatura Uygulamasında Yapılan Köklü Değişiklikler

e-Fatura Uygulamasında Yapılan Köklü Değişiklikler

e-Fatura Uygulamasında Yapılan Köklü Değişiklikler

Bu yazımızda, 19.10.2019 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanan Elektronik Genel Tebliği ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-fatura üzerinde yapılan değişiklikleri ele aldık. Keyifli okumalar dileriz..

Bu yazı içerisinde belirtilen tüm “Kanun” ifadeleri, Kanun: 4/1/1961 tarihli ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nu ifade edecektir.

e-Fatura, en genel ifade ile elektronik ortamda hazırlanan faturadır. Sunucular aracılığı ile alıcı ve satıcıya elektronik olarak gönderilen bu fatura, kâğıt fatura ile hukuki ve yasal niteliklere sahiptir. 2013 yılından beri kullanılmakta olan e-fatura üzerinde 19.10.2019 tarihinde 30923 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Elektronik Genel Tebliği ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kapsamlı düzenlemeler yapılmıştır.

Bilindiği üzere e-faturaya geçiş için gerekli olan ciro sınırı, 10 milyon TL olarak belirlenmişti. Fakat yayımlanan yeni tebliğler ile birlikte bu sınır 5 milyon TL olacak şekilde revize edilmiştir. Bu şartı sağlayan tüm işletmelerin, Bakanlık tarafından belirlenen süreye kadar e-fatura uygulamasına geçmeleri zorunludur.

e-Fatura Kullanmak Zorunda Olan Mükellefler

Aşağıda sayılan mükellef gruplarının elektronik fatura uygulamasına dâhil olmaları zorunludur.

  • 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler
  • 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler.
  • 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler.

Bu Tebliğle belirlenen hadlerin altında kalan mükelleflerin de istemeleri halinde elektronik fatura uygulamalarından yararlanabilecekleri tabiidir.

  • Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları.
  • e-Fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu bulunan mükellefler, sattıkları mallar ve/veya ifa ettikleri hizmetler için düzenleyecekleri faturaları, Bu Tebliğin III-3. ve IV-14.7. bölümünde (diğer hususlar) belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Fatura olarak düzenlemeleri ve almaları zorunludur.
  • e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu olduğu belirtilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler elektronik fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191019-5.pdf

e-Fatura Uygulamasına Geçiş Süreci

Yayımlanan tebliğ ile birlikte, e-faturaya geçmek ile yükümlü olan mükelleflerin aşağıda belirtilen sürelerde bu uygulamaya geçmeleri gerekmektedir.

  • 2018 hesap döneminde brüt satış cirosu 5 milyon TL ve üzerinde olan mükelleflerin, 01.01.2020 tarihine kadar e-fatura uygulamasına geçmeleri zorunlu tutulmuştur. Bu ciro şartını, 2019 ve bu tarihi takip eden hesap dönemlerinde elde edilen firmaların ise, ilgili hesap dönemini takip eden ikinci yılın başından itibaren e-fatura kullanmaları zorunludur.
  • EPDK lisansını ve ÖTV mükellefiyet teslimini 2019 yılı içerisinde gerçekleştiren mükelleflerin 01.01.2020 tarihinden itibaren e-faturaya geçmeleri zorunludur. Lisans alımı veya ÖTV mükellefiyet teslimini 2020 ve sonraki yıllarda alanlar ise bu alım tarihlerini takip eden dördüncü ayın başından itibaren e-fatura uygulamasına geçmeleri zorunlu kılınmıştır.
  • Aracı hizmet sağlayıcıları ve internet reklamcılığı ile internet üzerinden reklam yayınlayanların 01.01.2020 tarihine kadar e-faturaya geçmeleri zorunludur. 2020 ve bu yılı takip eden hesap dönemlerinde yukarıdaki işleri yapmaya başlayanların ise, hizmet vermeye başladıkları tarihi takip eden 3 ay içerisinde e-fatura başvurusu yapması zorunludur.

Yukarıda belirtilen tüm şartları sağlamasına rağmen halen e-fatura uygulamasına geçmemiş olan mükelleflere, Kanun kapsamında öngörülen cezai işlemler uygulanacaktır. Yayınlanan yeni Vergi Usul Kanunu tebliği ile gelen değişiklikler hakkında çok daha detaylı bilgi almak isterseniz, BURAYA tıklayabilirsiniz.

Hemen şimdi Hesapcini ön muhasebe programı ile sorunsuz ve hızlı bir şekilde e-fatura başvurunuzu yapabilir ve anında kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
E-Fatura İle Dijitalleşin: İşletmeniz için Rekabet Avantajı Sağlayın

İşletmelerin, finansal süreçlerini daha hızlı, verimli ve güvenilir bir şekilde yönetmelerini sağlayan e fatura, günümüzün dijital dönüşüm çağında büyük bir öneme sahiptir. Geleneksel fatura yöntemlerinden elektronik faturaya geçiş, hem işletmelere hem de devlete birçok avantaj sunmaktadır. Hesapcini olarak sizlere ücretsiz e-fatura danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. E-Fatura Nedir ve İşletmeniz için Neden Önemlidir? E-fatura, bir işletme ile […]

Devamı
Ücretsiz Ön Muhasebe Programlarının Dezavantajları

Merhabalar bugün sizlere ücretsiz ön muhasebe programlarının dezavantajları hakkında bilgi vereceğim. Günümüzde teknolojik gelişmeler, işletmelerin muhasebe süreçlerini kolaylaştırmak için bir dizi yazılım ve programın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ön muhasebe, işletmelerin finansal verilerini düzenlemek, kaydetmek ve analiz etmek için kullanılan önemli bir süreçtir. Bu süreci daha verimli hale getirmek için birçok ücretsiz ön muhasebe programı sunulmaktadır. […]

Devamı
E-Faturaya Geçiş Şartları 2022

E-Faturaya Geçiş Şartları 2022 Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu şartlara uygun olarak işletmelerin e-fatura uygulamasına geçmesi zorunludur. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımlamış olduğu 509 numaralı Vergi Usul Kanunu uyarınca e-faturaya geçiş şartlarında değişiklik yapıldı. E-fatura, faturanın elektronik şekilde hazırlanmasıdır. Kâğıda basılmadan müşterilere iletilen bu fatura herkes tarafından talep edilebilir.  Günümüzde online alışverişler nedeniyle sıkça kullanılır. Muhasebe […]

Devamı
14 Gün Ücretsiz Deneyin! Kredi kartsız hemen başlayın.
Hesapcini mobil uygulama ile hesabınızı her yerden yönetin. Hesapcini online ön muhasebe programı artık cebinizde. Hesapcini Google Play veya App Store’da.