YENİ VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER VE DETAYLI AÇIKLAMALAR

Kullanımı Kolay Online Ön Muhasebe Programı.

YENİ VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

YENİ VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER VE DETAYLI AÇIKLAMALAR

19.10.2019 tarihi ile 30923 Sayılı Resmi Gazete üzerinden yayımlanan Elektronik Defter Tebliği ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile oldukça kapsamlı bir şekilde Elektronik Belge Düzenlemesi yapılmıştır. Yayımlanan bu tebliğler gereğince;

e-Fatura Uygulamasına Dâhil Olma e-fatura mükellefi olmak için gerekli olan 10 milyon TL ciro şartı, 5 milyon TL olacak şekilde değiştirilmiştir. Yani, 2018 ve 2019 yıllarının brüt cirosu 5 milyon TL’den fazla olan firmaların ve EPDK lisansına sahip olan firmaların en geç 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-faturaya geçmesi zorunlu kılınmıştır. E-fatura mükellefi olmak için gerekli olan 10 milyon TL ciro şartı, 5 milyon TL olacak şekilde değiştirilmiştir. Yani, 2018 ve 2019 yıllarının brüt cirosu 5 milyon TL’den fazla olan firmaların ve EPDK lisansına sahip olan firmaların en geç 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-faturaya geçmesi zorunlu kılınmıştır. Tüm bunlara ek olarak, komisyoncu ya da tüccar olarak sebze/meyve ticareti ile uğraşan mükelleflerin de en geç 1 Ocak 2020 tarihine kadar e-fatura geçmeleri zorunludur.

  • e-Arşiv Uygulamasına Dâhil Olma Tebliğ değişikliği ile birlikte e-fatura mükellefi olan tüm firmaların mücbir bir sebep olmadığı sürece en geç 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren e-Arşiv kullanmaları zorunlu olacaktır. e-Arşiv uygulamasına dâhil olmayan mükelleflerin düzenleyecekleri faturaların vergiler dâhil toplamı 30 bin TL’yi geçmesi durumunda (vergi mükelleflerine düzenlenenlerde vergiler dâhil 5 bin TL) e-arşiv fatura olarak düzenlenmeleri zorunludur.
  • e-Defter Uygulamasına Dâhil Olma 2018 hesap döneminde brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzerinde olan tüm mükelleflerin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren e-defter uygulamasını kullanmaları zorunlu kılınmıştır.
  • e-İrsaliye Uygulamasına Dâhil Olma e-Fatura mükellefi olan, 2018 ve bu yılı takip eden hesap dönemlerindeki brüt satış hasılatı 25 milyon TL ve üzerinde olan işletmelerin 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren e-irsaliye kullanmaya başlamaları zorunlu hâle getirilmiştir.
  • e-SMM (Serbest Meslek Makbuzu) Uygulamasına Dâhil Olma Serbest meslek erbaplarından, 01.02.2020 tarihinden itibaren hizmet vermeye devam edenlerin 1 Haziran 2020 tarihine kadar; 01.02.2020 tarihinden sonra hizmete başlayacak olanların ise hizmet vermeye başladıkları ayı takip eden ilk 3 ay içerisinde e-SMM uygulamasına geçiş yapmaları zorunludur. Bunların yanı sıra dileyen serbest meslek erbapları, bu tebliğin yayımlanmasının ardından bu uygulamaya geçebilmektedir.
  • e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına Dâhil Olma e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan tüm mükelleflerin, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren e-müstahsil makbuzu kullanmaları da zorunlu tutulmuştur.
  • e-Bilet Uygulamasına Dâhil Olma 08.01.2018 tarihinde 30295 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında ifade edilen şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyeti nedeni ile iştigal edilen D1 yetki belgesine sahip olan işletmeler ve yerli/yabancı film gösteriminde bulunan sinema işletmelerinin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren e-bilet uygulamasını kullanmaları zorunlu kılınmıştır. Ayrıca, sinema işletmelerinin Bakanlık tarafından yayımlanan “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlardan “Bilgi Fişleri Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslara İlişkin Teknik Kılavuz” da da belirtildiği hâli ile hazırlanan biletlerin kayıt altına alınmasını sağlamak amacı ile Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz(ÖKC) kullanmaları da zorunlu tutulmuştur.
  • e-Gider pusulası, e-sigorta poliçesi, e-döviz alım-satım belgesi ve e-dekont uygulamaları ise şu an için isteğe bağlı uygulamalar olarak belirlenmiştir. Bu uygulamalara dâhil olmak isteyen mükellefler, gerekli başvuruları yaparak kullanmaya başlayabilirler.
14 Gün Ücretsiz Deneyin! Kredi kartsız hemen başlayın.
Hesapcini mobil uygulama ile hesabınızı her yerden yönetin. Hesapcini online ön muhasebe programı artık cebinizde. Hesapcini Google Play veya App Store’da.